புதன், 14 செப்டம்பர், 2011

வட்டப் பாதையும் வர்க்கப் பாதையும்

ஜாதி உணர்வுகள் 
ஊட்டி வளர்க்கும் - ஒரு
ஜாதி விடுதலைப் போராட்டம்.இன உணர்வுகள்
இறுகப் பற்றும் - ஒரு
இன விடுதலைப் போராட்டம்.


மத உணர்வுகள்
மதித்துப் போற்றும் - ஒரு
மதச்சார்பற்ற போராட்டம்.


வட்டப் பாதையின்
பயணம் இது
முடியும் புள்ளி
ஒன்றுண்டோ!


வட்டப் பாதையின்
பயணம் முடித்து
வர்க்கப் பாதை
வருவோமென்று
போனவரெல்லாம் போனாரே...


மாண்டார் மீண்டு
வரமாட்டார் - தடம்
புரண்டார் மட்டும்
வருவாரோ!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

முகப்பு

புதிய பதிவுகள்